ת. מרכזית לוד/הורדה

Monday 11 December

249 ת. מרכזית רחובות/רציפים05:48
249 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:08
244 קניון איילון/דרך אבא הלל06:14
249 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:28
249 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:43
244 קניון איילון/דרך אבא הלל06:44
249 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:58
144 מחנה בן עמי07:02
249 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:13
244 קניון איילון/דרך אבא הלל07:14
144 מחנה בן עמי07:27
249 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:28

Bus services at this stop