שמחה ארליך/שדרות בן גוריון

Saturday 2 December

32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:04
67 סינמה סיטי/המחקר20:27
67 סינמה סיטי/המחקר20:52
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:59
67 סינמה סיטי/המחקר21:32
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:54
67 סינמה סיטי/המחקר22:07
67 סינמה סיטי/המחקר22:37
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:49
67 סינמה סיטי/המחקר23:07
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים23:39
67 סינמה סיטי/המחקר23:47