שמחה ארליך/לוי אשכול

Tuesday 28 November

32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים21:59
67 סינמה סיטי/המחקר22:18
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:34
67 סינמה סיטי/המחקר22:48
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:59
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים23:34

Wednesday 29 November

32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:24
67 סינמה סיטי/המחקר05:48
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:59
603 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:05
603 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:15
67 סינמה סיטי/המחקר06:18