שושנה דמארי/אהוד מנור

Tuesday 28 November

4 ת. מרכזית רמלה/הורדה21:10
13 אהוד מנור/חיטמן21:20
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה21:40
13 אהוד מנור/חיטמן22:00
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה22:10
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה22:40
13 אהוד מנור/חיטמן22:40
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה23:10
13 אהוד מנור/חיטמן23:30

Wednesday 29 November

4 ת. מרכזית רמלה/הורדה06:10
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה06:40
13 אהוד מנור/חיטמן06:50

Bus services at this stop