שוק עירוני

Tuesday 28 November

65 מסוף עין התכלת/הורדה21:33
25 בית גיל הזהב/השקד21:36
66 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי21:36
63א מסוף עין התכלת/הורדה21:37
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה21:41
70 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי21:42
650 המלכים/הרב מיימון21:43
72 ת. רכבת נתניה21:45
65 מסוף עין התכלת/הורדה21:48
63א מסוף עין התכלת/הורדה21:50
66 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי21:51
16 ת. רכבת נתניה21:56

Bus services at this stop

10ת. מרכזית נתניה-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-3ז
אקסטרה
16ת. מרכזית נתניה-נתניהת. רכבת נתניה-נתניה-11
אקסטרה
25בית גיל הזהב-נתניהת. רכבת נתניה-נתניה-1#
אקסטרה
60בית גיל הזהב-נתניהבית עלמין-נתניה-1#
אקסטרה
65מכללת הרמלין/המחקר-נתניהמסוף עין התכלת/הורדה-נתניה-23
אקסטרה
65מסוף עין התכלת/איסוף-נתניהחוף פולג/רמת פולג-נתניה-1#
אקסטרה
66בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
70חבצלת החוף/אירוס הארגמן-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2#
אקסטרה
70בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3#
אקסטרה
70בן צבי/נחום-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2א
אקסטרה
70יצחק קצנלסון/ד'ר וייסלברגר-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2ב
אקסטרה
72ת. רכבת נתניה-נתניהת. רכבת נתניה-נתניה-3#
אקסטרה
ת. מרכזית נתניה-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-3א
אקסטרה
149בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-1#
אקסטרה
10את. מרכזית נתניה-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-3ח
אקסטרה
601ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפות. רכבת נתניה-נתניה-21
מטרופולין
650ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים-תל אביב יפוהמלכים/הרב מיימון-נתניה-2#
מטרופולין
63אמסוף יד חרוצים/איסוף-נתניהמסוף עין התכלת/הורדה-נתניה-2#
אקסטרה
70אבי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3ג
אקסטרה