שד. עובד בן עמי/קהילת צפת

Monday 11 December

32א ת. רכבת נתניה05:32
67 ת. רכבת נתניה05:47
32א ת. רכבת נתניה06:02
67 ת. רכבת נתניה06:22
32א ת. רכבת נתניה06:32
67 ת. רכבת נתניה06:47
32א ת. רכבת נתניה07:02
67 ת. רכבת נתניה07:22
32א ת. רכבת נתניה07:42
67 ת. רכבת נתניה07:42
67 ת. רכבת נתניה07:57
32א ת. רכבת נתניה08:02