שד. עובד בן עמי/ברוך רם

Tuesday 28 November

67 סינמה סיטי/המחקר22:12
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:23
67 סינמה סיטי/המחקר22:42
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים22:48
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים23:23

Wednesday 29 November

32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:13
67 סינמה סיטי/המחקר05:42
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:48
67 סינמה סיטי/המחקר06:12
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:18
67 סינמה סיטי/המחקר06:42
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:48