שד.ירושלים/שד. בנימין

Monday 11 December

32א ת. רכבת נתניה06:10
72 ת. רכבת נתניה06:12
32א ת. רכבת נתניה06:40
72 ת. רכבת נתניה06:42
72 ת. רכבת נתניה07:02
32א ת. רכבת נתניה07:10
72 ת. רכבת נתניה07:22
72 ת. רכבת נתניה07:42
32א ת. רכבת נתניה07:50
72 ת. רכבת נתניה08:02
32א ת. רכבת נתניה08:10
72 ת. רכבת נתניה08:22