שד. יצחק בן צבי/יאנוש קורצ'אק

Sunday 10 December

47 ההדרים צורן/השיקמה צורן19:25
625 שדרות יצחק רבין/שושנת העמקים19:26
111 גורדון/כצנלסון19:30
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן20:10
111 גורדון/כצנלסון20:25
111 גורדון/כצנלסון21:25
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן21:25
42 'כפר הס ד21:31
42 'כפר הס ד21:56
111 גורדון/כצנלסון22:25
47 ההדרים צורן/השיקמה צורן22:45
111 גורדון/כצנלסון23:25