שדרות לנטוס/יוסף

Sunday 3 December

62 מסוף עין התכלת/הורדה05:09
62 מסוף עין התכלת/הורדה05:39
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:09
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:29
62 מסוף עין התכלת/הורדה06:49
62 מסוף עין התכלת/הורדה07:10
62 מסוף עין התכלת/הורדה07:29
92 האורזים/אורט07:31
92 האורזים/אורט07:34
92 האורזים/אורט07:36
62 מסוף עין התכלת/הורדה07:49
62 מסוף עין התכלת/הורדה08:14