שדרות ירושלים/סמילנסקי

Monday 11 December

32א ת. רכבת נתניה05:39
32א ת. רכבת נתניה06:09
72 ת. רכבת נתניה06:11
32א ת. רכבת נתניה06:39
72 ת. רכבת נתניה06:41
72 ת. רכבת נתניה07:01
32א ת. רכבת נתניה07:09
72 ת. רכבת נתניה07:21
72 ת. רכבת נתניה07:41
32א ת. רכבת נתניה07:49
72 ת. רכבת נתניה08:01
32א ת. רכבת נתניה08:09