שדרות יעקב/נחמיה

Sunday 3 December

15 מסוף וולפסון13:12
194 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע13:15
20 מסוף וולפסון13:22
15 מסוף וולפסון13:24
15 מסוף וולפסון13:36
20 מסוף וולפסון13:37
194 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע13:45
15 מסוף וולפסון13:48
20 מסוף וולפסון13:52
15 מסוף וולפסון14:00
20 מסוף וולפסון14:07
15 מסוף וולפסון14:12