שדרות יעקב/יוסף הנשיא

Sunday 3 December

15 מסוף וולפסון12:13
194 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע12:15
20 מסוף וולפסון12:23
15 מסוף וולפסון12:25
15 מסוף וולפסון12:37
20 מסוף וולפסון12:38
194 ת. רכבת תל אביב - סבידור/חנה וסע12:45
15 מסוף וולפסון12:49
20 מסוף וולפסון12:53
15 מסוף וולפסון13:01
20 מסוף וולפסון13:08
15 מסוף וולפסון13:13