קרית עקרון/כביש 411

Sunday 10 December

326 מוטה גור/בית העלמין03:33
52 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה05:17
54 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה05:18
434 ת. מרכזית ירושלים/הורדה06:04
52 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה06:17
54 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה06:18
434 ת. מרכזית ירושלים/הורדה06:44
434 ת. מרכזית ירושלים/הורדה07:14
52 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה07:17
54 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה07:18
434 ת. מרכזית ירושלים/הורדה07:44
434 ת. מרכזית ירושלים/הורדה08:14

Bus services at this stop