קרוננברג/ארגמן

Sunday 10 December

13 ת. מרכזית רחובות/רציפים19:28
24א עוקשי/לוי אשכול19:29
10 פרישמן/מרכז וויסגל19:29
10 פרישמן/מרכז וויסגל19:49
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים19:53
24א עוקשי/לוי אשכול19:57
24 הרימון/התמר19:58
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים20:08
10 פרישמן/מרכז וויסגל20:09
10 פרישמן/מרכז וויסגל20:29
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים20:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל20:49