צומת חולדה/כביש 411

Monday 11 December

53 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה05:07
53 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה06:02
507 גורודסקי/מרגולין06:48
434 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:49
38 ת. רכבת רחובות/הורדה06:52
53 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה07:02
434 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:24
507 גורודסקי/מרגולין07:43
53 ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה08:02
434 ת. מרכזית רחובות/רציפים08:04
434 ת. מרכזית רחובות/רציפים08:44
434 ת. מרכזית רחובות/רציפים09:24