פתח תקווה/בן אבי

Monday 11 December

69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:12
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:23
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:42
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:43
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:02
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:03
613 בית העלמין/חזון אי'ש06:06
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:12
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:15
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:27
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:32
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:39

Bus services at this stop