פנקס/57

Sunday 10 December

61 ת. מרכזית נתניה/הורדה18:40
65 מסוף עין התכלת/הורדה18:42
60 בית גיל הזהב/השקד18:51
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה18:55
62 מסוף עין התכלת/הורדה18:56
65 מסוף עין התכלת/הורדה18:57
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:10
65 מסוף עין התכלת/הורדה19:12
60 בית גיל הזהב/השקד19:21
61 ת. מרכזית נתניה/הורדה19:25
62 מסוף עין התכלת/הורדה19:26
65 מסוף עין התכלת/הורדה19:27