פיינברג/שכביץ

Sunday 3 December

1 שדרות מנחם בגין/כביש 712:31
1 שדרות מנחם בגין/כביש 712:51
1 שדרות מנחם בגין/כביש 713:11
1 שדרות מנחם בגין/כביש 713:31
1 שדרות מנחם בגין/כביש 713:51
1 שדרות מנחם בגין/כביש 714:11
1 שדרות מנחם בגין/כביש 714:31
1 שדרות מנחם בגין/כביש 714:51
1 שדרות מנחם בגין/כביש 715:11
1 שדרות מנחם בגין/כביש 715:31
1 שדרות מנחם בגין/כביש 715:51
1 שדרות מנחם בגין/כביש 716:11