פארק הבנים/הבנים

Sunday 3 December

98 ההדרים/עממי13:14
148 ת. מרכזית נתניה13:17
148 ת. מרכזית נתניה14:15
98 ההדרים/עממי14:24
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן14:51
98 ההדרים/עממי15:19
148 ת. מרכזית נתניה15:30
37 ת. רכבת בית יהושע15:31
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן15:51
37 ת. רכבת בית יהושע16:51
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן16:51
148 ת. מרכזית נתניה16:55

Bus services at this stop