עוקשי/לוי אשכול

Sunday 3 December

13 ת. מרכזית רחובות/רציפים12:13
10 פרישמן/מרכז וויסגל12:13
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים12:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל12:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל12:53
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים12:57
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים13:13
10 פרישמן/מרכז וויסגל13:13
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים13:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל13:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל13:53
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים13:57