עוזי חיטמן/חנוך לוין

Sunday 10 December

4 ת. מרכזית רמלה/הורדה20:11
244 שושנה דמארי/אהוד מנור20:16
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה20:41
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה21:11
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה21:41
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה22:11
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה22:41
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה23:11

Monday 11 December

4 ת. מרכזית רמלה/הורדה06:11
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה06:41
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:11
4 ת. מרכזית רמלה/הורדה07:41