עובדיה בן שלום/שלום שבזי

Sunday 3 December

69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים12:53
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים12:55
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:00
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:05
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:13
611 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה13:15
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:17
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:23
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:29
69 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:33
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:41
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:53