עובדיה בן שלום/רמב'ם

Tuesday 28 November

68 ת. מרכזית נתניה21:43
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי21:48
611 ת. מרכזית נתניה21:57
68 ת. מרכזית נתניה21:58
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי22:08
68 ת. מרכזית נתניה22:13
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי22:28
68 ת. מרכזית נתניה22:28
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי22:43
68 ת. מרכזית נתניה22:48
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי22:58
68 ת. מרכזית נתניה23:08

Bus services at this stop