סמילנסקי/שדרות ירושלים

Monday 11 December

72 ת. רכבת נתניה05:41
72 ת. רכבת נתניה06:11
72 ת. רכבת נתניה06:31
72 ת. רכבת נתניה06:51
72 ת. רכבת נתניה07:11
72 ת. רכבת נתניה07:31
72 ת. רכבת נתניה07:51
72 ת. רכבת נתניה08:11
72 ת. רכבת נתניה08:31
72 ת. רכבת נתניה08:51
72 ת. רכבת נתניה09:11
72 ת. רכבת נתניה09:31

Bus service at this stop