נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר

Sunday 10 December

62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:07
16 ת. רכבת נתניה05:21
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:37
16 ת. רכבת נתניה05:51
66 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:56
613 בית העלמין/חזון אי'ש05:57
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:07
16 ת. רכבת נתניה06:11
66 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי06:26
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:27
16 ת. רכבת נתניה06:31
613 בית העלמין/חזון אי'ש06:37

Bus services at this stop

16ת. מרכזית נתניה-נתניהת. רכבת נתניה-נתניה-11
אקסטרה
62מסוף עין התכלת/איסוף-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
66בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
70בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3#
אקסטרה
70חבצלת החוף/אירוס הארגמן-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2#
אקסטרה
70יצחק קצנלסון/ד'ר וייסלברגר-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2ב
אקסטרה
70בן צבי/נחום-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-2א
אקסטרה
149בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-1#
אקסטרה
584הרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניהרמב'ן/שדרות בית שמאי-מודיעין עילית-20
קווים
613הרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניהבית העלמין/חזון אי'ש-בני ברק-1#
מטרופולין
614הרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניהבית העלמין/חזון אי'ש-בני ברק-1#
מטרופולין
683דרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקבמסוף מודיעין עילית/הורדה-מודיעין עילית-20
קווים
70אבי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3ג
אקסטרה