נחום סוקולוב/פייר ז'ילבר

Sunday 3 December

613 קמיל הויסמנס/בלפור13:24
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה13:24
66 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:24
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה13:29
62 מסוף עין התכלת/הורדה13:33
70 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי13:34
148 ת. מרכזית נתניה13:34
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה13:44
66 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:44
70 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי13:49
613 קמיל הויסמנס/בלפור13:54
62 מסוף עין התכלת/הורדה14:03

Bus services at this stop

16ת. רכבת נתניה-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-21
אקסטרה
62מסוף עין התכלת/איסוף-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
66בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהתחנת רכבת ספיר/יד חרוצים-נתניה-1#
אקסטרה
70בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3#
אקסטרה
ת. מרכזית נתניה-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-3א
אקסטרה
148בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהת. מרכזית נתניה-נתניה-3#
אקסטרה
149בי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהההדרים צורן/השיקמה צורן-קדימה צורן-1#
אקסטרה
150חת'ם סופר/נתיב רבבות אפרים-עמנואלמסוף עין התכלת/הורדה-נתניה-10
תנופה
270רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון-אלעדקמיל הויסמנס/בלפור-נתניה-10
מטרופולין
10את. מרכזית נתניה-נתניהת. מרכזית נתניה/הורדה-נתניה-3ח
אקסטרה
584מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתהרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניה-10
קווים
605דרך רזיאל/הרב ריינס-נתניהת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה-תל אביב יפו-11
מטרופולין
613הרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניהבית העלמין/חזון אי'ש-בני ברק-1#
מטרופולין
614הרצוג/עובדיה מברטנורא-נתניהבית העלמין/חזון אי'ש-בני ברק-1#
מטרופולין
683מסוף מודיעין עילית-מודיעין עיליתדרך שרה/אליהו גולומב-זכרון יעקב-10
קווים
70אבי'ס שי עגנון/הרב יוסף אלישיב-נתניהבית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי-נתניה-3ג
אקסטרה