נחום/ישעיהו

Sunday 3 December

68 ת. מרכזית נתניה12:53
68 ת. מרכזית נתניה13:03
71א ת. רכבת נתניה13:09
68 ת. מרכזית נתניה13:13
68 ת. מרכזית נתניה13:18
68 ת. מרכזית נתניה13:23
71א ת. רכבת נתניה13:29
68 ת. מרכזית נתניה13:35
68 ת. מרכזית נתניה13:47
71א ת. רכבת נתניה13:49
68 ת. מרכזית נתניה13:59
68 ת. מרכזית נתניה14:06