נחום/ישעיהו

Monday 11 December

68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:29
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:43
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:49
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:58
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:09
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:13
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:21
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:33
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:33
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:45
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:57
71 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:03