'נאות גולדה ב

Sunday 3 December

32א ת. רכבת נתניה13:40
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:41
32א ת. רכבת נתניה14:00
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:01
32א ת. רכבת נתניה14:20
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:21
32א ת. רכבת נתניה14:40
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:41
32א ת. רכבת נתניה15:00
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים15:01
32א ת. רכבת נתניה15:20
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים15:21