נאות גולדהחזני

Monday 11 December

32א ת. רכבת נתניה05:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:41
32א ת. רכבת נתניה05:44
32א ת. רכבת נתניה06:14
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:16
32א ת. רכבת נתניה06:44
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:46
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:16
32א ת. רכבת נתניה07:24
32א ת. רכבת נתניה07:44
70א בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי07:45
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים07:46