משה שרת/יעקב קנר

Sunday 10 December

17 נסיה/התעשיין05:41
83 ת. מרכזית ראשל'צ05:45
17 נסיה/התעשיין06:01
83 ת. מרכזית ראשל'צ06:05
17 נסיה/התעשיין06:21
83 ת. מרכזית ראשל'צ06:25
16 ת. מרכזית ראשל'צ06:32
83 ת. מרכזית ראשל'צ06:40
17 נסיה/התעשיין06:41
16 ת. מרכזית ראשל'צ06:52
83 ת. מרכזית ראשל'צ06:55
17 נסיה/התעשיין07:01