מרכז לבריאות הנפש לב השרון

Monday 11 December

45 כיכר המייסדים06:11
45 ההרחבה/הותיקים07:31
45 ההרחבה/הותיקים08:06
42 'כפר הס ד08:53
45 ההרחבה/הותיקים10:01
45 ההרחבה/הותיקים11:51
42 'כפר הס ד13:03
45 ההרחבה/הותיקים13:21
42 'כפר הס ד13:28
45 ההרחבה/הותיקים14:46
14 החלוצים/הפרדסים15:11
4 החלוצים/הפרדסים15:33