מרכז דוד/דרך דגניה

Sunday 10 December

65 חוף פולג/רמת פולג19:53
65 חוף פולג/רמת פולג20:08
139 ת.רכבת ספיר20:20
138 חוף פולג/רמת פולג20:22
65 חוף פולג/רמת פולג20:23
610 איזור התעשיה כפר סבא20:24
65 חוף פולג/רמת פולג20:38
65 חוף פולג/רמת פולג20:53
65 חוף פולג/רמת פולג21:08
139 ת.רכבת ספיר21:20
138 חוף פולג/רמת פולג21:22
65 חוף פולג/רמת פולג21:23

Bus services at this stop