מנחם בגין/יצחק רבין

Tuesday 28 November

1 שדרות מנחם בגין/כביש 721:30
1 שדרות מנחם בגין/כביש 722:00
1 שדרות מנחם בגין/כביש 722:30
1 שדרות מנחם בגין/כביש 723:00

Wednesday 29 November

1 שדרות מנחם בגין/כביש 705:30
1 שדרות מנחם בגין/כביש 706:00
1 שדרות מנחם בגין/כביש 706:20
40 ת. רכבת רחובות/הורדה06:37
1 שדרות מנחם בגין/כביש 706:40
1 שדרות מנחם בגין/כביש 707:00
1 שדרות מנחם בגין/כביש 707:20
1 שדרות מנחם בגין/כביש 707:40