מנדלי מוכר ספרים/נורדאו

Sunday 10 December

63א מסוף עין התכלת/הורדה19:42
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:45
63א מסוף עין התכלת/הורדה19:54
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:57
63א מסוף עין התכלת/הורדה20:06
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:09
63א מסוף עין התכלת/הורדה20:20
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:21
63א מסוף עין התכלת/הורדה20:30
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:35
63א מסוף עין התכלת/הורדה20:42
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:45