מלחמת ששת הימים/ישראל זנגוויל

Tuesday 28 November

72 ת. רכבת נתניה20:46
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:47
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה21:02
72 ת. רכבת נתניה21:06
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה21:22
72 ת. רכבת נתניה21:26
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה21:42
72 ת. רכבת נתניה21:46
10 ת. מרכזית נתניה/הורדה22:02
72 ת. רכבת נתניה22:06
72 ת. רכבת נתניה22:26
72 ת. רכבת נתניה22:46