מכללת נתניה/החינוך העברי

Saturday 2 December

69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי20:07
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי20:52
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי21:37
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי22:27
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי23:17

Sunday 3 December

69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי00:02
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:17
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:26
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:32
69 בית ספר ש'י עגנון/שמעון בר יוחאי05:47
606 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה05:52
62 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:56

Bus services at this stop