מזכירות

Sunday 10 December

148 ת. מרכזית נתניה06:54
148 ת. מרכזית נתניה08:18
148 ת. מרכזית נתניה09:56
148 ת. מרכזית נתניה11:43
148 ת. מרכזית נתניה13:43
148 ת. מרכזית נתניה14:41
148 ת. מרכזית נתניה15:56
148 ת. מרכזית נתניה17:21
148 ת. מרכזית נתניה19:43
148 ת. מרכזית נתניה20:21

Monday 11 December

148 ת. מרכזית נתניה06:54
148 ת. מרכזית נתניה08:18
Typebus
Stop Code39113
Descriptionרחוב: אדם עיר: בית יהושע רציף: קומה:
Google Street ViewExplore