מועצה מקומית

Sunday 3 December

2 העצמאות/הפטל13:45
98 ת. מרכזית נתניה13:53
111 ת. רכבת בית יהושע14:04
111 גורדון/כצנלסון14:15
1 הדסים רציפים14:23
148 ת. מרכזית נתניה14:24
98 ההדרים/עממי14:38
111 ת. רכבת בית יהושע14:59
98 ת. מרכזית נתניה15:03
111 גורדון/כצנלסון15:20
98 ההדרים/עממי15:33
148 ת. מרכזית נתניה15:39

Bus services at this stop