לוי אשכול/יעקב דורי

Sunday 10 December

32א ת. רכבת נתניה18:39
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים18:48
32א ת. רכבת נתניה18:59
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:08
32א ת. רכבת נתניה19:19
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:28
32א ת. רכבת נתניה19:39
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:48
32א ת. רכבת נתניה19:59
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:08
32א ת. רכבת נתניה20:19
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:28