לוי אשכול/הרב דוד ישראל

Wednesday 29 November

13 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:13
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל06:49
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים06:58
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:13
10 פרישמן/מרכז וויסגל07:19
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:33
10 פרישמן/מרכז וויסגל07:49
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים07:58
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים08:13
10 פרישמן/מרכז וויסגל08:19
13 ת. מרכזית רחובות/רציפים08:33