כפר נטר הצעירה

Sunday 10 December

13 ההדרים צורן/השיקמה צורן18:50
148 ת. מרכזית נתניה19:15
13 ההדרים צורן/השיקמה צורן19:20
148 ת. מרכזית נתניה19:53
98 ההדרים/עממי20:13

Monday 11 December

243 מרגולין/שדרת המייסדים01:35
243 מרגולין/שדרת המייסדים03:20
148 ת. מרכזית נתניה06:27
98 ההדרים/עממי07:38
148 ת. מרכזית נתניה07:51
149 ההדרים צורן/השיקמה צורן08:36
98 ההדרים/עממי08:43