כנף/ברוש

Sunday 3 December

239 ת. מרכזית רמלה/הורדה13:08
239 ת. מרכזית רמלה/הורדה14:08
330 ת. מרכזית אשדוד14:23
239 ת. מרכזית רמלה/הורדה15:08
239 ת. מרכזית רמלה/הורדה16:08
239 ת. מרכזית רמלה/הורדה17:08
239 ת. מרכזית רמלה/הורדה18:08
239 ת. מרכזית רמלה/הורדה19:08
239 ת. מרכזית רמלה/הורדה20:23
330 ת. מרכזית אשדוד22:23
476 ארבע עונות/חללי אגוז23:11
476 ארבע עונות/חללי אגוז23:31
Typebus
Stop Code38866
Descriptionרחוב: כנף עיר: נמל תעופה בן גוריון רציף: קומה:
Google Street ViewExplore