כיכר פרלמן

Sunday 10 December

16 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:11
60 בית עלמין20:20
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:31
60 בית עלמין20:48
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה20:51
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה21:11
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה21:31
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה21:51
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה22:11
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה22:36
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה23:06
16 ת. מרכזית נתניה/הורדה23:36