כביש 4/תל צור

Tuesday 28 November

57 מכללת הרמלין/המחקר22:49
821 מסוף רעננה/דרך השרון23:09
57 מכללת הרמלין/המחקר23:16
921 רכבת קריית אריה/חנה וסע23:32
57 מכללת הרמלין/המחקר23:46

Wednesday 29 November

57 מכללת הרמלין/המחקר00:16
641 האופן/החרש05:11
641 האופן/החרש05:41
921 רכבת קריית אריה/חנה וסע05:52
625 מסוף רעננה/דרך השרון05:57
821 מסוף רעננה/דרך השרון05:59
636 התע'ש/יד חרוצים06:13

Bus services at this stop