ישראל פרנקל/דוב הוז

Sunday 10 December

13 ת. רכבת גני אביב18:30
8 אבא אחימאיר/שמואל תמיר18:36
8 אבא אחימאיר/שמואל תמיר19:06
13 ת. רכבת גני אביב19:10
8 אבא אחימאיר/שמואל תמיר19:36
13 ת. רכבת גני אביב19:50
8 אבא אחימאיר/שמואל תמיר20:06
13 ת. רכבת גני אביב20:30
8 אבא אחימאיר/שמואל תמיר20:36
8 אבא אחימאיר/שמואל תמיר21:06
13 ת. רכבת גני אביב21:10
13 ת. רכבת גני אביב21:50