יצחק קצנלסון/שדרות פנחס לבון

Sunday 10 December

63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:15
63א מסוף עין התכלת/הורדה19:24
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:29
63א מסוף עין התכלת/הורדה19:36
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:39
63א מסוף עין התכלת/הורדה19:48
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים19:51
63א מסוף עין התכלת/הורדה20:00
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:03
63א מסוף עין התכלת/הורדה20:14
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים20:15
63א מסוף עין התכלת/הורדה20:24