יצחק קצנלסון/ד'ר וייסלברגר

Monday 11 December

63א מסוף עין התכלת/הורדה05:12
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:30
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:32
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים05:48
63א מסוף עין התכלת/הורדה05:52
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:08
603 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:11
12 צבי שכטרמן/דרך דגניה06:15
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:15
603 ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה06:21
63א מסוף עין התכלת/הורדה06:24
63 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים06:28

Bus services at this stop