יצחק גרינבוים/אפרים אלנקווה

Sunday 3 December

32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:50
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים13:54
67 סינמה סיטי/המחקר13:59
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:06
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:10
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:13
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:18
67 סינמה סיטי/המחקר14:19
32 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:30
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:30
67 סינמה סיטי/המחקר14:39
68 תחנת רכבת ספיר/יד חרוצים14:42